Er zijn verschillende redenen om een inspanningstest onderdeel uit te laten maken van de duikkeuring. Denk aan leeftijd > 50 jaar, risicofactoren voor hart- en vaatziekten, twijfels over de conditie, doorgemaakte Covid-19 infectie, etc.