Tijdens een sportmedisch onderzoek wordt een uitgebreide vragenlijst met u doorgenomen over de sportbeoefening, uw medische voorgeschiedenis, (eventuele) klachten en het voorkomen van aandoeningen in de familie.

De inhoud van het onderzoek varieert( zie website voor opties) , bij het meest uitgebreide  onderzoek vindt er het volgende plaats:  lichamelijk onderzoek,rust-ECG en een longfunctieonderzoek gevolgd door een inspanningstest op een fietsergometer met een hartfilmpje & ademgasanalyse.

De resultaten worden met u besproken en u ontvangt een uitgebreid rapport met alle bevindingen en adviezen.