Met de ademgasanalyse wordt bepaald wat de maximale zuurstofopname is (VO2-max), wat het omslagpunt is (hartslag waarboven u gaat verzuren), wat de maximale hartslag is en of er een mogelijke beperkende factor ten aanzien van de prestatie een rol speelt (bijvoorbeeld hart, longen, spieren). De verkregen waarden kunnen dan worden afgezet tegen de leeftijdsgroep.