Het lijkt bijna geen inspanning te kosten, rustig zwemmen onder water. Toch is een goede conditie van groot belang, omdat je te maken kunt krijgen met onverwachte omstandigheden zoals een sterke stroming, slecht zicht, een buddy die in de problemen komt en gered moet worden etc. Bij twijfel over de conditie en/of risicofactoren met betrekking tot hart- en vaatziekten kan een inspanningstest noodzakelijk zijn.